Sử dụng thư viện HtmlAgilityPack để xử lý văn bản html

Đầu tiên chúng ta down thư viện tại đây. Vào Visual Studio add file HtmlAgilityPack.dll vào Refercences (chuột phải vào Reference trong Project, cái này ở trong Solution Explorer, Add Reference). Ví dụ 1: Liệt kê Meta Tags có trên Website Ví dụ này sẽ cho bạn thấy cách dùng  HAP để download một trang…

Giới thiệu về mail server

Trong bài học này, chúng ta sẽ: Nhận biết các thành phần trong hệ thống Mail. Tìm hiểu một số hệ thống mail. Nhận biết các nhân tố cơ bản của hệ thống Mail. Các thành phần trong hệ thống MailMột hệ thống mail thông thường ít nhất có 2 thành phần đó là mail…

Tổng hợp các phương thức xử lý thời gian trong java

1. Tăng hoặc giảm ngày, tháng, năm (lên / xuống) một đơn vị thời gian cho một mốc thời gian.  Để làm điều này bạn sử dụng 2 phương thức roll() hoặc add() . Tôi không muốn giải thích nhiều ^^ vì bạn có thể tham khảo điều đó tại đây , nhưng đoạn code ví dụ…

Danh sách liên kết cơ bản | Linked list basic

Lấy từ tài liệu tuyệt vời về linked list của trường Stanford mà tôi muốn khái lược lại bằng những đoạn mã trong đó. Danh sách liên kết (linked list) là một kiến thức rất cơ bản của cấu trúc dữ liệu và giải thuật. Hiểu được những ưu và khuyết điểm của nó sẽ…

Danh sách liên kết

1.Khái niệm: Danh sách liên kết (linked list) là một cấu trúc dữ liệu bao gồm một nhóm các nút (nodes) tao thành một chuỗi.  Thông thường mỗi nút gồm dữ liệu (data) ở nút đó và tham chiếu (reference) đến nút kế tiếp trong chuỗi. Danh sách liên kết là một trong những cấu trúc dữ liệu…

Định dạng ổ đĩa GPT, bạn có biết?

GPT (GUID Partition Table)  là một phần nằm trong đặc tả EFI do Intel đưa ra, mô hình EFI giúp cho hệ điều hành có thể giao tiếp với firmware hệ thống. GPT có thể xem là một miêu tả về cách sắp xếp các phân vùng trên một ổ đĩa. Đa phần người dùng Windows hiện…

BÀI GIẢNG CHUYÊN ĐỀ VỀ GIẢI THUẬT ĐỆ QUY QUAY LUI (Pascal)

          Để hiểu được giải thuật đệ quy quay lui, trước hết ta nhắc lại khái niệm về đệ qui.   1. Đệ quy 1.1 Khái niệm về đệ qui.           Ta nói một khái niệm là đệ qui  nếu nó gao gồm chính nó như một bộ phận hoặc nó được định nghĩa dưới…

Getting started with Shell Programming

1. Viết shell script như thế nào ? Bước 1 : dùng bất cứ chương trình gì có thể soạn thảo . Ví dụ : vi-Bạn nên dùng gedit để viết shell vì khi viết shell nó sẽ hiện màu sắc phân biệt giữa các kí tự và các từ khoá giúp bạn dễ kiểm soát lỗi.Bước…